ჟურნალი OK ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის შესახებ

ჟურნალი „OK“-ის 2018 წლის სექტემბრის ნომერში დაიბეჭდა სტატია ლეგალ
ქონსალთინგ ცენტრის შესახებ, სადაც საუბარია კომპანიის შექმნის, მისი მიზნების,
საქმიანობის სფეროს, მიღწევებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. დამფუძნებლების
თქმით კომპანიის პრიორიტეტია მისი ძირითადი საქმიანობის – იურიდიული
მომსაურების ეფექტურობისა და ხარისხის კიდევ უფრო გაზრდა.  სამომავლო გეგმებში
შედის ასევე საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარება, განსაკუთრებით
ბიზნეს კონსალტინგის, პროექტების ბრენდირებისა და მართვის თვალსაზრისით.
ჟურნალი „OK” მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული ჟურნალია,
რომელსაც 50 მილიონამდე მკითხველი ყავს, ხოლო საქართველოში ის 2014 წლიდან
გამოიცემა.