სპეციალური მომსახურება

  • იურიდიული აუდიტი
  • ISO სტანდარტიზაციისთვის კომპანიის მომზადება
  • ბიზნეს წარმომადგენლობა
  • მოლაპარაკებების მართვა.