საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2016 წლის მარტში

2016 წლის მარტში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში გამოქვეყნდა რამდენიმე ცვლილება.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2016 წლის მარტის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.