საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარის გამოქვეყნება 2016 წლის იანვარში

2016 წლის იანვარში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში გამოქვეყნდა რამდენიმე ცვლილება.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2016 წლის იანვრის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.