საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2017 წლის მარტი)

2017 წლის ივნისში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში გამოქვეყნდა რამდენიმე ცვლილება. მათ შორის, საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონი.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2017 წლის მარტის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.