საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2016 წლის სექტემბერი)

2016 წლის სექტემბერში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში შევიდაა რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის, საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და მინისტრთა დადგენილებებში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2016 წლის სექტემბრის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.