საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2016 წლის ნოემბერი)

2016 წლის ნოემბერში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში გამოქვეყნდა რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №35-ში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2016 წლის ნოემბრის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.