საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2016 წლის მაისი)

2016 წლის მაისში გამოქვეყნდა რამდენიმე ცვლილება საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი წარმოადგენს 2016 წლის მაისის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.