საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი (2015 წლის დეკემბერი)

2015 წლის დეკემბერში საქართველოს საკანონმდებლო აქტებსა და კოდექსებში შევიდა რამდენიმე ცვლილება.

შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი აღწერს 2015 წლის დეკემბრის თვეში ზემოთხსენებულ საკანონმდებლო აქტებში შესული ცვლილებების ძირითად შინაარსს.