შპს “აითი ქონსალთინგი”

შპს “აი თი ქონსალთინგი“ IT Consulting LLC წარმოადგენს დიდი გამოცდილების მქონე , მაღალკვალიფიციურ საერთაშორისო  IT პროფესიონალთა გუნდს, რომლებსაც მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში განხორციელებული აქვთ უამრავი კომპლექსური პროექტი. ITCL წარმოადგენს ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილ და მაღალპროფესიონალურ კომპანიას საქართველოს IT ბაზარზე მომსახურების ხარისხის, გუნდის გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით. ITCL უზრუნველყოფს შემდეგი ტიპის მომსახურების გაწევას: ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა, ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური სისტემების უსაფრთხოება, ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური აუთსორსინგი, ვებ და აპლიკაციის შემუშავება, ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შექმნა-გამართვა, მონაცემთა ცენტრების შექმნა-მართვა, სისტემების ინტეგრაცია, CCTV სისტემის მოწყობა და მრავალი სხვა. ITCL კლიენტების მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს განსაკუთრებულად მოქნილი მომსახურების გაწევას. www.it.com.ge