კომპანიის ბათუმის ოფისის მისამართის ცვლილება

,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრი“ თავის კლიენტებს, პარტნიორებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს აცნობებს, რომ კომპანიის ბათუმის ოფისმა შეიცვალა ადგილმდებარეობა და ამჟამად ბათუმში კომპანიის მისამართია: N13, კ. გამსახურდიას ქუჩა, ბათუმი. კომპანიის ახალი ოფისის გახსნა მოხდება 2013 წლის 15 ნოემბერს და იმავე დღეს კომპანია გააგრძელებს ჩვეულებრივ სამუშაო პროცესს ახალ მისამართზე.