კომპანიის ბათუმის ოფისის მისამართის ცვლილება

,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრის“ კომპანიის ბათუმის ცენტრალურმა ფილიალმა შეიცვალა ადგილმდებარეობა და 2020 წლის 01 ივნისიდან ბათუმში კომპანიის ცენტრალური ოფისი მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ა. მელაშვილის ქუჩა N22. შესაბამისად ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრი“ ნებისმიერი ხასიათის კორესპოდენციას აღნიშნული თარიღიდან მიიღებს და ჩაიბარებს ახალ მისამართზე.