შპს ,,ტრეიდ სტანდარტთან“ (LLC Trade Standard) ხელშეკრულების გაფორმება

2015 წლის 25 ნოემბერს შპს ,,ლეგალ ქონსალთინგ ცენტრმა“ და შპს ,,ტრეიდ სტანდარტმა“ გააფორმეს მომსახურების ხელშეკრულება სრული იურიდიული და ფინანსური მომსახურების გაწევაზე.

შპს ,,ტრეიდ სტანდარტი“ წარმოადგენს საზღვარგარეთულ კაპიტალდაბანდებას საქართველოში. შპს ,,ტრეიდ სტანდარტის“ ერთადერთი პარტნიორია ყაზახური კომპანია შპს ,,ალტიკ კირანი“ (LLC Altik Kiran).

,,ტრეიდ სტანდარტის“ საქმიანობის მთავარი საგანია ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა და ტრანსპორტირება. კომპანიამ უკვე დაიწყო საქმიანობა და ახლო მომავალში გეგმავს ბიზნესის გაფართოებასა და განვითარებას.

დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად, LLC შპს ,,ტრეიდ სტანდარტს“ გაუწევს სრულ იურიდიულ და ფინანსურ მომსახრებას. ამასთან, როგორც იურიდიული პარტნიორი, უზრუნველყოფს სხვა სახის ბიზნეს-კონსულტაციას.