შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება

  • აუდიტი და კონსალტინგი შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაში;
  • შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების აუთსორსინგი;
  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამა;
  • სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი;
  • ჯგუფური და კორპორატიული ტრენინგები შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების საკითხებში;
  • სამუშაო გარემოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის დანერგვა (ISO 45001);