საგადასახადო აუდიტი

  • საბუღალტრო მომსახურება
  • საგადასახადო ადიტი
  • ფინანსური აუდიტი
  • ფინანსური ანალიზი
  • პროექტის/კომპანიის ბიუჯეტის მომზადება
  • საგადასახადო და ფინანსური კონსულტაცია